Tentang Keputusan dan Konsekuensi

Keputusan dan konsekuensi. 2hal yang berjalan beriringan. Dahulu kala saya meminta kepada Dzat yang Maha, untuk menghidupkan diri ini. meminta?…. ya, (mungkin) saya pernah berucap padaNya “Rabb, Engkau Maha Besar, kenapa tidak Kau ciptakan aku sebagai satu tanda kebesaranMu?” Lahirlah saya ke dunia ini. Dunia ini memberikan saya pilihan-pilihan yang memaksa saya untuk membuat keputusan. … More Tentang Keputusan dan Konsekuensi